ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
ประกาศโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
13 มิถุนายน 2561 14:50:22 น.

 725

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
7 มิถุนายน 2561 19:34:44 น.

 721

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1)
ประกาศโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
7 มิถุนายน 2561 18:31:29 น.

 720

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. และ ป.ตรี
ประกาศโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
27 กันยายน 2560 15:40:01 น.

 

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS61) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
20 กรกฎาคม 2560 14:46:05 น.

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
©2008 All rights reserved.