หน้าแรก  |  รับสมัครนักศึกษา  | 
 
:: รายละเอียดเนื้อหาข่าว
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ)
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2561 17:56:21 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

    1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ)

    2. จำนานเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ) 

    3. ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 


:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::