ระบบงานรับสมัครนักศึกษา

หน้าแรก
ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2567
E-Book ระเบียบการ ปีการศึกษา 2567
คู่มือสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2567
รับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2/2566
รับสมัคร ป.โท/ป.เอก เครื่องกล คณะครุฯ 67
รับสมัคร ป.โท/ป.เอก นวัตกรรมฯ คณะครุฯ 67
รับสมัคร ป.โท คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ67
รับสมัคร ป.โท/ป.เอก คณะบริหารธุรกิจฯ 67
รับสมัคร ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ฯ 67
รับสมัคร ป.เอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ 67
รับสมัคร ป.โท คณะศิลปศาสตร์ 67
ใบสมัครระดับบัณฑิตออนไลน์
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
ตรวจสอบสถานะขึ้นทะเบียน
ระบบส่งเอกสารขึ้นทะเบียน
สถิติการรับสมัคร
ผู้ดูแลระบบ


ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศโดย สวท.   
8 กันยายน 2566 10:58:27 น.

 

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
ประกาศโดย สวท.   
16 สิงหาคม 2566 13:24:34 น.

 

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
©2008 All rights reserved.