ระบบงานรับสมัครนักศึกษา

หน้าแรก
ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2566
E-Book ระเบียบการ ปีการศึกษา 2566
ข้อกำหนดการรับนักศึกษาพิการ 2566
คู่มือสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566
กรอกใบสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2566
รับสมัคร ป.โท เครื่องกล คณะครุศาสตร์ฯ 66
รับสมัคร ป.เอก เครื่องกล คณะครุศาสตร์ฯ 66
รับสมัคร ป.โท/ป.เอก นวัตกรรมฯ คณะครุฯ 66
รับสมัคร ป.โท คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ66
รับสมัคร ป.โท/ป.เอก คณะบริหารธุรกิจฯ 66
รับสมัคร ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ฯ 66
รับสมัคร ป.เอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ 66
รับสมัคร ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 66
รับสมัคร ป.เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ66
รับสมัคร บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมฯ66
รับสมัคร ป.โท คณะศิลปศาสตร์ 66
ใบสมัครระดับบัณฑิตออนไลน์
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
ตรวจสอบสถานะขึ้นทะเบียน
ระบบส่งเอกสารขึ้นทะเบียน
สถิติการรับสมัคร
ผู้ดูแลระบบ


ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศโดย สวท.   
9 กันยายน 2565 18:52:25 น.

 

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
ประกาศโดย สวท.   
18 สิงหาคม 2565 11:45:34 น.

 

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
©2008 All rights reserved.