ระบบงานรับสมัครนักศึกษา

หน้าแรก
ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2566
E-Book ระเบียบการ ปีการศึกษา 2566
ข้อกำหนดการรับนักศึกษาพิการ 2566
คู่มือสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566
กรอกใบสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2566
รับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2/65
รับสมัคร ป.โท เครื่องกล คณะครุศาสตร์ฯ 66
รับสมัคร ป.เอก เครื่องกล คณะครุศาสตร์ฯ 66
รับสมัคร ป.โท/ป.เอก นวัตกรรมฯ คณะครุฯ 66
รับสมัคร ป.โท คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ66
รับสมัคร ป.โท/ป.เอก คณะบริหารธุรกิจฯ 66
รับสมัคร ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ฯ 66
รับสมัคร ป.เอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ 66
รับสมัคร ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 66
รับสมัคร ป.เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ66
รับสมัคร บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมฯ66
รับสมัคร ป.โท คณะศิลปศาสตร์ 66
ใบสมัครระดับบัณฑิตออนไลน์
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
ตรวจสอบสถานะขึ้นทะเบียน
ระบบส่งเอกสารขึ้นทะเบียน
สถิติการรับสมัคร
ผู้ดูแลระบบ


ตรวจสอบสถานะผู้สมัครสอบ

เลขประจำตัวประชาชน / Passport
ปีการศึกษา
 
©2008 All rights reserved.