ระบบงานรับสมัครนักศึกษา

หน้าแรก
รับสมัครนักศึกษา 65 (เพิ่มเติม)
E-Bookระเบียบการรับตรง65
E-Bookระเบียบการ TCAS65
ระเบียบการรับตรง 65
ระเบียบการ TCAS 65
ใบสมัครเข้าศึกษา 65
คู่มือการกรอกใบสมัคร
กรอกใบสมัครออนไลน์
ระบบส่งเอกสารสมัครเรียน
ระบบส่งเอกสารขึ้นทะเบียน
วีดิทัศน์แนะนำคณะ
รับสมัคร ป.เอก 65 วิศวกรรม
รับสมัคร ป.โท 65 ครุศาสตร์ฯ
รับสมัคร ป.โท 65 เกษตร
รับสมัคร ป.โท 65 บริหาร
รับสมัคร ป.โท 65 บริหาร(ปกติ)
รับสมัคร ป.โท 65 วิทย์ รอบ 4
รับสมัคร ป.โท 65 วิศวกรรม
รับสมัคร ป.โท ศิลป รอบ 4
รับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 65
รับสมัครนักศึกษาพิการ
จุดบริการรับชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะ
สถิติการรับสมัคร
ผู้ดูแลระบบ


ประกาศ
ข่าวดี สามารถรายงานตัว ชำระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ประกาศโดย สวท.   
29 มิถุนายน 2565 10:31:16 น.

 

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย สวท.   
4 กุมภาพันธ์ 2565 14:43:32 น.

      

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย   
5 ตุลาคม 2563 11:04:04 น.

 

 

 

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
©2008 All rights reserved.